பாரம்பரியத்தை மறந்ததால் நோய்கள் பெருகியது | Diabetes Awareness Pattimandram 2020| Pattimandram Raja


நீரிழிவு நோய் விழிப்புணர்வு பட்டிமன்றம் | Diabetes Awareness Pattimandram 2020

சர்க்கரை நோயைத் தடுப்பதற்கு வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள்
அவசியமே! அநாவசியமே!

நடுவர்: திரு. S. ராஜா

நன்றி: Dr. ஆர்தர் ஆசிர்வாதம்

Copyrights reserved with the page administrator.

Leave a Reply